Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 2 van het schooljaar 2018 - 2019
   
Van de directie
Het was een warm welkom afgelopen maandag, fijn dat er veel ouders bleven hangen om een kopje koffie/thee te drinken en even kennis te maken. Het team heeft de start als positief ervaren zowel met de kinderen als de ouders. Hopelijk is dat wederzijds.

Het team
Groep 3 / 4

Juf Marielle gaat per 1 oktober met zwangerschapsverlof. We gunnen haar een fijne periode waarin ze zich goed kan voorbereiden op de geboorte van haar kindje. De laatste werkdag van juf Marielle is op vrijdag 28 september. 
Haar verlof wordt ingevuld door juf Jillian, zij is de komende weken al op de woensdagen aanwezig in groep 3/4. Dit heeft als voordeel dat de kinderen aan haar kunnen wennen en de leerkrachten samen zorg kunnen dragen voor een vloeiende overgang. 

Extra handen ivm gelden verlaging werkdruk
Zoals in een eerdere nieuwsbrief al vermeld stond hebben we van de gelden voor verlaging werkdruk een onderwijsassistent aangenomen. De onderwijsassistent wordt ingezet bij de groepen 1/2  en 3/4.  Juf Marieke is deze week gestart en heeft kennis gemaakt met de kinderen en het team. De extra begeleiding is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte. Dit gebeurt in goed overleg tussen de leerkracht en de intern begeleider.

schoolfotograaf
Op maandag 24 september komt de schoolfotograaf.  De foto's worden gemaakt in de zaal van De Triangel naast onze school. Aan het begin van de ochtend (8.30uur tot 9.00uur) is er ruimte om met broertjes of zusjes op de foto te gaan die nog niet bij ons op school zitten.

Hulp gezocht! 
Graag zouden wij volgende week beginnen met het leescircuit in groep 4/5/6, hiervoor hebben wij natuurlijk wel de hulp van een aantal ouders nodig. Het leescircuit is iedere ochtend van 8:30 uur t/m (uiterlijk) 9:00 uur. De kinderen gaan dan in meerdere groepjes lezen met elkaar, iedere dag lezen ze dan op een andere manier. Dit zorgt ervoor dat de kinderen op meerdere manieren kennis maken met lezen en het verhoogt het leesniveau van de kinderen. Hierbij is hulp van ouders dus hard nodig. Mocht u willen helpen (het maakt niet uit of uw kind wel of niet in groep 4 t/m 6 zit) op 1 of zelfs meerdere ochtenden kunt u dit laten weten bij de juffen van groep 4 t/m 6. Of u kunt een mailtje sturen naar: m.bosman@catent.nl
Wij hopen op voldoende aanmeldingen, zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen oppakken. Alvast dank!

schoolfamilieviering
De schoolfamilieviering is verschoven van woensdag 26 september naar donderdag 27 september. De kinderen van groep 5 / 6 zorgen samen voor een mooie viering. U bent weer van harte welkom in de kerk om de start van het schooljaar samen te vieren. We lopen om 8.30 samen naar de kerk, om 9.00 begint de viering.

Agenda
10 t/m 14 sept:  startgesprekken
21 september:   informatiemarkt van 13:00uur tot 15:00uur
24 september:   schoolfotograaf
27 september:   schoolfamilieviering