Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 4 juli 2017.
Schoolfamilieviering 10 juli
Op dinsdag 10 juli om 9.00 uur houden we de schoolfamilieviering in de Stephanuskerk.
Dit is een bijzondere viering. Deze staat in het teken van afscheid nemen. We nemen afscheid van groep 8, maar ook van pastor Dorenda. Zij wordt per 1 oktober pastor in een andere parochie in Friesland. Deze schoolfamilieviering is de laatste viering die zij samen met ons zal doen. U bent van harte uitgenodigd om bij onze viering aanwezg te zijn.

Tekort aan leerrkachten
Het is al vaker aan de orde geweest in de nieuwsbrief: er is landelijk, maar ook hier in de regio, een tekort aan leerkrachten. Dat betekent o.a. dat we veel moeite moeten doen om een invaller te vinden, wanneer een leerkracht ziek of afwezig is. Er is nu geen sprake meer van een griepgolf of iets dergelijks en toch zijn er maar zeer beperkt invallers te vinden. Morgen ondervinden we dat op school aan den lijve: juf Lucy is afwezig en er is geen andere leerkracht. We hebben daarom besloten de leerlingen van groep 7-8 te verdelen over de andere groepen. Zij kunnen daar hun eigen werk doen (juf Ilse zet ze 's ochtends wel aan het werk) en de leerlingen van die groep helpen. 

Woensdag 11 juli 'Verjaardag leerkrachten'
Op woensdag vieren alle leerkrachten samen hun verjaardag. We hebben dit jaar een muzikaal programma, met dank aan Scala.
Voor alle nieuwe ouders: de oudervereniging koopt voor alle leerkrachten een cadeautje. Een bijdrage hiervoor zit in de ouderbijdrage, die u jaarlijks betaalt aan de oudervereniging. Dat betekent dat kinderen geen cadeautje voor de juf hoeven meenemen.

Afscheid groep 8
Op dinsdagmiddag 17 juli rond kwart over 2 'schoppen' we traditiegetrouw groep 8 de school uit. Alle kinderen van de school zijn erbij, ook u als ouder bent daarbij van harte welkom op het schoolplein.

Start zomervakantie
Op vrijdag 20 juli start de zomervakantie en zijn alle kinderen om 12.15 uur vrij.