Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 6 januari 2016.
Het team van KBS De Plataan wenst u een mooi, gezond, leerzaam en gelukkig 2016.
 

School en extreme weersomstandigheden
Uitgangspunt voor ons is de school zo veel mogelijk gewoon door te laten gaan. Het is aan ouders om zelf te beoordelen of ze hun kind(eren) kunnen brengen of naar school laten komen.
Mochten we moeten besluiten om de school te sluiten, dan ontvangt u van ons voor 8 uur 's morgens bericht per mail.

Welkom
Er zijn twee nieuwe kinderen gestart in groep 1-2: Yenz en Yestin. We heten ze van harte welkom op onze school en hopen dat zij en hun ouders een leuke tijd hebben bij ons.
 
Trefwoord thema “Bij wie hoor je?”
Vanaf 4 januari werken we met het nieuwe thema van trefwoord "Bij wie hoor je".
We horen altijd wel ergens bij: een gezin, een club. De mens is een sociaal wezen en leeft in en vanuit relaties. Alle mensen hebben behoefte om ergens bij te horen: je hebt de ander nodig omdat die je laat merken dat je er mag zijn. Door de ander ontwikkelt je zelfvertrouwen en zelfwaardering. Maar diezelfde ander kan ook met een kritische blik naar je kijken. En dat is goed, want ook daardoor groeien we en kunnen we ons ontwikkelen.
Met de kinderen gaan we aan de slag met Bijbelverhalen die vertellen over de waarde van een groep. Als eerste het verhaal van de twaalfjarige Jezus die met zijn vader en moeder naar de tempel in Jeruzalem gaat.
Met deze en eigentijdse verhalen denken de kinderen na over de groep waar zij het liefst bij willen horen, en wat zo fijn is aan die groep. En over hoe je het fijn kunt maken, als het even niet zo leuk is in de groep. Soms is het goed om even iets anders te doen dan de groep, want anders worden we kuddedieren. Ieder mag zichzelf zijn, in de groep. En wie horen er allemaal bij  de groep? Wat doen we als er vluchtelingen zijn die een nieuwe groep zoeken?
Het thema duurt 3 weken.

Schoolplan 2016-2019 en Jaarplan 2016
De school heeft voor de komende vier jaar een nieuw schoolplan geschreven. In het schoolplan worden streefbeelden, doelen en verbeteringen aangegeven voor de komende vier jaar.
In het jaarplan voor 2016 is een deel van deze punten uitgewerkt in concrete activtiteiten voor dit jaar.
U kunt beide plannen downloaden via onze website, te vinden in het tabblad Schoolbeleid.

Hoofdluis
In groep 3-4 is hoofdluis gecontstateerd. Over twee weken (18 januari) vindt er in deze groep een hercontrole plaats.
 
Medezeggenschapsraad zoekt nieuwe ouders 
Onze medezeggenschapsraad(MR) is samengesteld uit twee ouders en twee leerkrachten. Beide ouders hebben aangegeven te zullen gaan stoppen. De één op korte termijn (na februari) in verband met werk en de ander met ingang van het nieuwe schooljaar omdat hij geen kinderen meer op onze school heeft. Daarom zijn we op zoek naar ouders die in de MR de oudervertegenwoordiger op zich willen nemen.  
Ouders kunnen zich daarvoor aanmelden bij de huidige voorzitter van de MR, Raymond Rugers (raymondrugers@icloud.com) en wel voor 15 januari 2016
Wanneer er meer dan twee ouders zich melden om deze rol in de MR op zich te nemen, worden er verkiezingen gehouden. 
De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met school te maken heeft. Hierdoor kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR houdt zich o.a. bezig met het vaststellen van het schoolplan, het formatieplan, de onderwijstijd, vragen van ouders en personeel. 
Zowel de ouder-leden als de personeelsleden hebben instemmings- of adviesrecht over zaken die voor hen van belang zijn. De directie draagt zorg voor een goede informatievoorziening naar de MR.  
Voor meer informatie over wat de medezeggenschapsraad doet en het lidmaatschap inhoudt, kunt u terecht bij de huidige MR-leden: Raymond Rugers, Jan de Vries, juf Ilse en juf Richëlle.  
 
Wie heeft er boeken voor de boekenmarkt? 
In de periode van de Voorleesdagen (27-1 t/m 6-2) organiseren we op school een boekenmarkt. De opbrengst van de verkoop van de boeken komt ten goede komt aan de ouderraad voor het organiseren van activiteiten voor de kinderen. 
Daarvoor hebben we uiteraard mooie, leuke, interessante boeken nodig. Dat kunnen kinderboeken zijn, maar ook boeken voor volwassenen. Het mogen romans zijn, maar ook informatieve boeken.  
 
Ouderraad
Gedurende het schooljaar mogen we met de OR een aantal leuke activiteiten voorbereiden. Vaak krijgen we tijdens de uitvoering van ouders meerdere tips over de wijze hoe we iets goedkoper, op een andere wijze of zelfs met behulp van sponsors kunnen organiseren. Dit schooljaar gaan we nog een aantal activiteiten organiseren zoals bijvoorbeeld de fancy fair en de avondvierdaagse. Onze vraag is aan alle ouders of jullie nog goede ideeën hebben of ons kunnen sponseren via bijvoorbeeld werk of familie. Alle goede ideeën zijn van harte welkom bij de OR.
 
2016 is het Jaar van het Boek
Op 4 januari is de aftrap gegeven voor het Jaar van het Boek. Dat gebeurde landelijk door minister Jet Bussemaker, maar ook hier in Meppel in de bibliotheek met de Drentse dichter Ria Westerhuis en een rapper Ferry Heeren.
Allerlei bestaande en nieuwe initiatieven rondom boeken krijgen in dit feestjaar extra glans. Jaarlijkse boekencampagnes pakken extra uit en er komen gloednieuwe activiteiten.
Gedurende het hele jaar zal ook in de bibliotheken extra aandacht aan het boek worden gegeven. Van boekbesprekingen tot prijsuitreikingen, van (lees)acties tot exposities.
Voor meer informatie: www.2016jaarvanhetboek.nl en www.bibliotheekmeppel.nl.
 
Woensdagmiddagactiviteit van Meppel Actief
Op woensdagmiddag 27 januari 2016 organiseert sportteam Meppel Actief de eerste WoMi (woensdagmiddag activiteit) in 2016 voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisschool.
In sporthal de Aanloop (Woldkade 7A) wordt er van 14.15 tot 16.15 uur een chaos doelenspel toernooi georganiseerd! Deelnemers kunnen zich aanmelden door de link te openen (https://docs.google.com/forms/d/1al8euLGZKmGZlYCqy8kRIEzNGcQzc2GzpVmD-qiRSrM/viewform?c=0&w=1).
Aanmelden is verplicht, deelname is GRATIS! Aanmelden kan tot uiterlijk 22 januari 2016 (deadline). Er is beperkt ruimte, dus wees er snel bij! VOL = VOL.
 
Club Extra
Vind je sporten leuk maar is het voor jou lastig om binnen een normale sportclub te sporten, dan is ClubExtra misschien wat voor jou. Club Extra is elke maandag van 16.00-17.00 uur, op Sportpark Ezinge. 
Meer informatie of opgeven via esther@fytac.nl.