Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 17 juni 2015.
Vragenlijst Sim2Play
Hierbij ontvangt u een link naar de enquête van Swim2 Play. Deze vragenlijst  wordt onder alle ouders van alle zwembaden (gemeentes) in Nederlandverspreid, waar momenteel Swim2Play wordt gegeven. De uitslag ervan wordt na de zomer naar onze school gestuurd, zodat er een totaalbeeld is van de reacties van de ouders. Daarnaast zal het Mulier-instituut deze data gebruiken voor hun onderzoek naar zwemonderwijs in Nederland.
Enquête ouders Swim2Play
 
Splitsing groep 1-2
Volgend jaar start groep 1-2 met ca. 25 kleuters in één groep. In de eerste maanden komen daar nog kinderen bij. Daarom gaan we na de herfstvakantie de groep splitsen in groep 1 (waar ook de nieuwe kinderen gedurende het jaar instromen) en groep 2.
Desirée Leerink zal samen met juf Ardi groep 1 en 2 gaan doen.
 
Overblijflunch
Volgende week donderdag 25 juni organiseert de overblijfgroep weer een lunch voor de kinderen die regelmatig overblijven. Uw kinderen hoeven die dag dus geen lunchpakket mee te nemen.
U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de lunch waar u normaal ook aanmeldt voor het overblijven.
 
Schoolshirts
Mocht u thuis nog een paars schoolshirt hebben, wilt u dat dan weer meenemen naar school en inleveren bij de leerkracht?
 
Rapporten groep 1-2
Leerlingen in groep 1 krijgen alleen een rapport wanneer zij overgaan naar groep 2. De leerlingen die in groep 1 blijven, krijgen nu geen rapport maar een kaart met informatie over de ontwikkeling van hun kind. De leerlingen in groep 2 krijgen allemaal een rapport.
 
Gezocht: nieuwe ouders voor de ouderraad
Meerdere ouders van de ouderraad gaan aan het einde van dit schooljaar hun taken binnen de ouderraad beëindigen. Daarom zijn er nieuwe ouders nodig. Heeft u belangstelling of wilt u meer weten over de ouderraad, neem dan contact op met Andrew Beekman (habeekman@home.nl) of Mariëlle Barelds (info@bareldsmovingimages.nl).
 
Schoonmaak- en klusmiddag 2 juli
We willen graag schoon de zomervakantie ingaan en hebben daarom in de laatste week een schoonmaakmiddag van 13.00 tot ongeveer 17.00 uur. Ook zijn er wat kleine klussen (kleine reparaties, dingen ophangen, etc.).
Welke ouders willen en kunnen ons die middag helpen? Vele handen maken licht werk, dus liefst zoveel mogelijk hulp!
 
De Plataan mee met parade op Donderdag Meppeldag 13 augustus
Het hele team (kinderopvang, peuterspeelzaal en school) loopt op donderdag 13 augustus mee met de parade op Donderdag Meppeldag. We zien het als een mooie en leuke manier om onszelf te laten zien en te promoten. Een werkgroepje van leerkrachten en pedagogisch medewerkers is bezig met de voorbereiding.
 
Kinderkleding- en speelgoedbeurs
In september willen we graag een kinderkleding- en speelgoedbeurs organiseren. Ouders van school, de kinderopvang en de peuterspeelzaal kunnen kleding en speelgoed inbrengen en verkopen. 50% van de opbrengst is voor de inbrengende ouder en 50% voor het kindcentrum voor extra materialen.
We willen graag inventariseren of hier belangstelling voor is en ouders kleding en/of speelgoed willen inbrengen. Daarnaast hebben we bij de organisatie vooraf en van de beurs zelf ook ouders nodig die het leuk vinden om daarbij te helpen.
Heeft u kleding of speelgoed en/of u wilt helpen: mail naar directie@kbsdeplataan.nl.
 
Open dag van de Plataan
De open dag van de hele Plataan (cultureel centrum, bibliotheek, school, kinderopvang, etc) vindt plaats op zaterdag 3 oktober 2015. Alle gebruikers van het gebouw organiseren activiteiten van 11.00-16.00 uur.
Eerder was deze open dag aangekondigd voor 6 juni. Maar toen duidelijk werd dat op die dag de Vledderstraat opgebroken zou zijn, is de dag verzet naar 3 oktober.
 
Slimmer worden?
 “Stel er zou een magisch elixer bestaan waardoor je slimmer kan worden. Zou je dat dan innemen? Alle kinderen die deze vraag krijgen, antwoorden “ja”. Maar dat elixer bestaat – het heet LEZEN” (uit het tijdschrift Lezen van Stichting Lezen).
 
Zomertraining voor aankomende brugklassers
Sommige leerlingen hebben, om goed om te gaan met de stortvloed aan nieuwe dingen die op ze afkomt als ze naar de brugklas gaan, extra begeleiding nodig. In de bijlage vindt u een aanbod voor een dergelijke training.