Geachte ouders,

Hierbij de info van woensdag 20 mei 2015
Vrijdag 22 mei geen school
Op vrijdag 22 mei  heeft het team een identiteitsdag. De school is dan gesloten.
 
Schoolreisje groep 1-2
Groep 1-2 gaat donderdag 28 mei naar de Sprookjeshof in Zuidlaren.
De bus vertrekt om 9.00 uur (de kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht) en we verwachten rond 16.00 weer terug te zijn op school.
De kleuters krijgen patat, 1x drinken en een ijsje. U kunt uw kind eten (fruit/brood) en drinken meegeven voor tussendoor.
Wij verzoeken u de kleuters geen geld mee te geven op schoolreisje.
De ouders die meegaan, krijgen een brief met informatie.
 
Schoolreis 28 groep 3-4 en 5-6
Op donderdag 28 mei gaan de groepen 3-4 en 5-6 op schoolreisje naar Burgers Zoo in Arnhem.
We vertrekken om 9.00 uur met de bus en zijn om ca. 17.00 uur weer terug bij school (kinderen worden die dag gewoon om 8.30 uur op school verwacht).
De kinderen hebben geen lunchpakket nodig, tussen de middag is er een verrassing.
Wilt u wel drinken en eten meegeven voor ’s morgens en tussendoor (bijv. fruit of brood).
De kinderen mogen een beetje snoep  meenemen  en €3,- voor het kopen van een souvenirtje of kleinigheidje.
 
Dank!
Bij deze willen we jullie bedanken voor de cadeaubon voor de jarige juffen en meester op 1 mei jl. Heel leuk!
 
Nieuwe leerling
In groep 1-2 is Maaike Beekman (zusje van Manon) gekomen. Welkom op onze school!
 
Trefwoord
In de bijlage kunt u in de ouderbrief over het nieuwe thema ‘Overbrengen’ van de methode Trefwoord lezen. Dit thema start na Pinksteren en loopt tot 12 juni.
 
Herinrichting Vledderstraat
De gemeente gaat volgende week beginnen met de herinrichting van de Vledderstraat. In de bijlage vindt u de brief die de gemeente aan de Plataan hierover gestuurd heeft.
De werkzaamheden starten vanaf de kant van de Markstraat en gaan waarschijnlijk tot de zomervakantie duren.