Geachte ouders,

Hierbij de info van woensdag 11 februari
Algemene ledenvergadering
Omdat de naam van de school veranderd is, moet ook de naam van de oudervereniging gewijzigd worden in “oudervereniging K.B.S. De Plataan”. Daartoe moet er een partiële statutenwijziging plaatsvinden. En deze kan alleen plaatsvinden met 2/3 meerderheid op een algemene ledenvergadering. Daarom nodigen wij u hierbij uit voor een algemene ledenvergadering op woensdag 11 maart aanstaande om 19.30 uur met als enig agendapunt  het voorstel tot partiële statutenwijziging. In de bijlage vindt u de ontwerp akte van de statutenwijziging en hier het voor te leggen voorstel.  Het is wettelijk voorgeschreven dat het voorstel tevens 5 dagen voor de vergadering tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden ter  inzage ligt. U kunt het vinden in de lerarenkamer.
 
Rapporten
Aanstaande maandag krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. De ouders van groep 8 vinden daarin tevens het advies voortgezet onderwijs en daarom wordt het rapport aan die kinderen pas ’s middags meegegeven.
Omdat er enige onduidelijkheid heerste over de rapportage in groep 1, hebben we na overleg besloten om alleen die kinderen in groep 1 een rapport te geven, die vóór de zomervakantie al op school zaten. De schoolperiode is dan lang genoeg om een gefundeerd rapport te maken. Aan het einde van het schooljaar krijgen alleen de kinderen die de overgang maken naar groep 2 een rapport.
De kinderen die geen rapport krijgen, ontvangen wel een verslagje van hun functioneren in de groep tot nu toe.
 
10-minutengesprekken
Morgenochtend is de laatste gelegenheid om het strookje voor de 10- minutengesprekken van 17 en19 februari in te leveren. Wij maken in de middagpauze het rooster dat de kinderen vrijdag meekrijgen. Omdat het niet lukt om groep 7/8 geheel in de beschikbare tijd te plannen, zullen sommige 20-minutengesprekken van groep 8 op de donderdagavond ingepland worden.  Indien u niet op dit tijdstip kunt, ruilt u met een andere ouder en geeft dit aan de leerkracht door. De ouders van groep 8 krijgen dan ook een apart schrijven met alle namen en tijden van de gesprekken om het ruilen mogelijk te maken. De kinderen van groep 8 mogen bij het gesprek aanwezig zijn.
 
Open dag
Volgende week woensdag 18 februari houden wij ’s morgens weer een open dag voor ouders die onze school nog niet kennen en een kind hebben in de leeftijd van 2-3 jaar. Enkele ouders en meester Peter staan de hele ochtend klaar om de nieuwe ouders te ontvangen en door middel van een gesprek, een rondleiding en de schoolgids informatie te geven over onze school. Ook de leerlingenraad staat eventueel paraat om de ouders informatie te geven en tevens liggen er materialen van  KOO Meppel over de kinderopvang, de tussenschoolse en buitenschoolse opvang.
 
Schoolfamilieviering
Volgende week donderdagmorgen hebben we weer een schoolfamilieviering in de H. Stephanuskerk aan de Vos van Steenwijklaan. Deze keer is de viering afgestemd op de kleuters. Het thema is: Waar heb je dat aan verdiend. In deze viering introduceren we tevens de Vastenactie van dit jaar.
 
Vermist
Wie heeft een roze capuchon trui met rits van Jolijn Gelling in zijn/haar tas? Maat 98 of 104. Net nieuw gekocht bij de Hema half januari. Al een week of 2 kwijt.
 
Trefwoord ouderbrief
Aanstaande  maandag beginnen we met het nieuwe thema van onze catechesemethode Trefwoord “Meedoen”. In de bijlage vindt u een ouderbrief met interessante informatie over de verhalen en thema’s die we de komende vier weken met de kinderen gaan behandelen.
 
Disco-zwemmen
Binnenkort is er voor de jeugd weer een energieke en spetterende activiteit bij Bad Hesselingen;
Hierbij de disco-kortingsbon voor 21 februari.
 
Dwingelerveld
Het jaar is goed en wel begonnen als de voorjaarsvakantie zich al weer aandient. Wat is er dan fijner om te struinen in de natuur. In het bezoekerscentrum Dwingelerveld kunnen kinderen ook deze vakantie weer leuke activiteiten doen. In de bijlage vindt u een poster waar alle activiteiten op staan.
 
Start to Run!
Op zaterdag 7 maart start een nieuwe cursus Start to Run. De activiteit is gericht op een brede doelgroep (kinderen vanaf groep 6/7 en volwassenen), dus wellicht ook voor ouders! Deze week wordt er tijdens onze wijksport activiteiten ook aandacht gevraagd voor de Start to Run. Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijlage.
 
Kinderatelier Dans
Op dinsdag 17 februari start Scala Centrum voor de Kunsten een Kinderatelier dans voor kinderen uit de groepen 5 en 6. Een Kinderatelier is een serie van 10 lessen na schooltijd, dit keer gegeven in het gebouw van Scala, onder hetzelfde dak als de KBS De Plataan en de BSO van KOO Meppel. De gemeente subsidieert deze ateliers, zodat de leerlingen voor € 30,- tien uur les kunnen krijgen. Op deze manier kunnen alle kinderen laagdrempelig in aanraking komen met kunst- en cultuureducatie.
In het atelier gaan de kinderen onder leiding van een vakdocent van Scala aan de slag met dans. Ze zullen niet alleen lekker actief bezig zijn met dansen, ze zullen ook hun eigen dans gaan ontwikkelen!
De lessen worden gegeven op dinsdagmiddag van 15.30-16.30 uur in Kindcentrum De Plataan. Alle vijf- en zesdegroepers zijn van harte welkom!  Voor meer informatie of opgave: www.ontdekscala.nl