Geachte ouders,

Hierbij de info van woensdag 24 september.
Een dochter!
Juffrouw Richëlle is gisteren bevallen van een prachtige dochter. En ze heet Jolie. Wij feliciteren haar (en ook Armando) van harte en hopen haar snel in levende lijve te kunnen bewonderen. Ouders die haar een kaartje willen sturen, kunnen dat op school afgeven. Wij zorgen er dan voor dat ze de kaartjes ontvangt.
 
Schoolfoto’s
Vandaag krijgen alle kinderen de gemaakte schoolfoto’s mee. Wij vragen u vriendelijk de toelichting goed te lezen en vervolgens het geld (en/of de eventuele retourfoto’s) per ommegaande aan uw kind mee terug te geven. Als iets u niet duidelijk is, kunt u bij de leerkrachten verdere informatie krijgen.
 
Nieuwe leerlingen
De afgelopen weken hebben we weer drie nieuwe leerlingen in groep 1 kunnen verwelkomen: Enzo Gol, Nino Drees en Lisa Meppelink. Hun gegevens staan reeds in de informatiekalender. Wij wensen hen een fijne tijd bij ons op school.
 
Jaarvergadering oudervereniging
De jaarvergadering van de ouderraad wordt gehouden op donderdag 30 oktober aanstaande. Noteert u deze avond alvast in uw agenda. De uitnodiging en de stukken volgen direct na de herfstvakantie.
 
Stagiaires
Aanstaande maandag beginnen ook de eerste en tweede jaars studenten van de Katholieke Pabo te Zwolle met hun stages. In groep 1/2 komt juffrouw Vera en in groep 5/6 meester Tim. In groep 3/4 was juffrouw Geanne al begonnen. In groep 1/2 loopt ook juffrouw Lena stage. Zij volgt aan het Drenthe college de opleiding voor onderwijsassistent. Wij wensen alle stagiaires een leerzame tijd bij ons op school.
 
Leerlingenraad
De leerlingenraad vergadert a.s. vrijdagmorgen om 08.30 uur. Als je nog punten in wilt brengen, moet je ze doorgeven aan je klassenvertegenwoordiger.
 
Ouderbrief Trefwoord
In de bijlage de ouderbrief bij het laatste thema uit het lopende katern van Trefwoord over het thema “Groot en klein”. Dat begint op 29 september en loopt over de herfstvakantie heen.
 
Zweminstuif
Op donderdag 16 oktober 2014 organiseert sportteam Meppel Actief i.s.m. Bad Hesselingen een gratis zweminstuif voor kinderen van de basisschool ter afsluiting van het Sportdorp Koedijkslanden. Aanmelden kan tot uiterlijk 26 september 2014: zie bijlage.
 
Disco disco disco disco
Het seizoen bij buurtvereniging De Hesselingen gaat weer van start en dus is er ook weer disco! De eerste disco is op vrijdag 26 september ! De disco is bestemd voor de kinderen vanaf groep 1 t/m groep 8 van de basisschool.
We beginnen om 19.30 uur en het duurt tot 22.00 uur. De muziek wordt verzorgd door No Boez. In de praktijk worden de jongere kinderen vaak tussentijds door de ouders/verzorgers opgehaald. Vanuit de buurtvereniging zijn er tijdens de disco meerdere begeleiders aanwezig. Voor kinderen van de buurtvereniging is de toegang gratis, niet-leden betalen € 0,50. Waar: Wijkcentrum Koedijkslanden; zijingang: G. Doustraat 96
 
Contact problematiek
We vinden het erg vervelend dat het contact met de school nog met veel haperingen te maken heeft. Zo lag maandag en dinsdag de telefoonlijn er weer uit en vanaf vrijdagmiddag tot en met gistermiddag had Vevida ook onze mail in quarantaine gedaan. Als u in die periode een mail naar school gestuurd heeft, heeft u waarschijnlijk een “onbestelbaar retour” gekregen. Vanaf vandaag zijn zowel de telefoon als de mail weer in gebruik. We hopen dat het niet vaker voorkomt.