Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u de Info van woensdag 18 mei 2016.
Portfoliogesprekken
De leerlingen van groep 2 t/m 7 hebben deze week op 17, 18 of 19 mei hun portfoliogesprek.
 
Avondvierdaagse van 6 t/m 9 juni
De kinderen krijgen de aanmeldingsbrief mee voor de avondvierdaagse. Net als andere jaren organiseert de ouderraad voor  onze school de avondvierdaagse. Vergeet niet op tijd aan te melden om mee te kunnen lopen.
 
Trefwoord – Hemel en Aarde
We gebruiken al een tijd de methode Trefwoord voor godsdienst-levensbeschouwing. Deze methode gaat in principe uit van een dagelijkse les of dagopening. Bij een evaluatie in het team bleek dat de les van Trefwoord vaak meer tijd kost en dat de leerkracht graag dieper op het onderwerp in zou willen gaan dan het lesrooster toelaat.
Vanuit deze evaluatie is met onze identiteitsbegeleider Tom Knippers gekeken naar alternatieven.
Een mogelijk alternatief is de methode Hemel en Aarde. De komende weken (tot de zomervakantie) zal er met deze methode gewerkt worden in plaats van Trefwoord.
Daarna vergelijken we beide methodes en maken we een keuze waarmee we komend jaar gaan werken voor godsdienst-levensbeschouwing.
 
Informatie van KOO Meppel over buitenschoolse opvang (BSO)
In verband met het continurooster op KBS De Plataan na de zomervakantie wijzigt ook de buitenschoolse opvang. In het tariefoverzicht BSO (klik hier om de link te openen) ziet u een overzicht van de mogelijkheden en de brutoprijzen per maand. U kunt kiezen uit
-        BSO met of zonder vakantieopvang
-        2, 4, 6, 8 ,10 of 12 weken vakantieopvang. 
-        op lange dagen (ma, di, do) als eindtijd 17:30 of 18:30 uur
-        op de korte dagen (woe: hele school en vrij: onderbouw) vanaf 14:30 uur ieder volgend uur als eindtijd.
Heeft u vragen of wilt u een offerte op maat? Mail dan naar planning@koomeppel.nl.
 
Kaartenactie
Voor de meivakantie hebben alle kinderen een mooie tekening gemaakt. Van elke tekening wordt een kaart gemaakt. Wanneer de kaarten klaar zijn, komen deze in setjes op school. De kinderen gaan setjes met kaarten verkopen. De opbrengst van de verkoop (na aftrek van kosten) komt ten goede aan de ouderraad voor het organiseren van activiteiten voor de school. Binnenkort gaat de verkoop van start.
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling
In de media is er veel aandacht voor pesten op school. Ook wij hebben een pestprotocol op school. Dat is een protocol dat je liever niet wilt gebruiken. Inzet van het team is om ervoor te zorgen dat de sfeer op school zodanig is, dat pesten geen kans krijgt. Mocht er toch een begin van pesten ontstaan, dan willen we dat snel signaleren en erop inspelen. Dat lukt over het algemeen vrij goed.
Daarnaast is school verplicht een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling met anti-pestaanpak te gebruiken, die goedgekeurd is door het ministerie van Onderwijs. Onze huidige methode, Leefstijl, is niet goedgekeurd.
Dit jaar hebben we ons verdiept in de verschillende goedgekeurde methodes (9) en een selectie gemaakt. Van deze methodes weten we nu meer. De komende weken gaan we met één van de methodes, Kwink, proeflessen geven in alle groepen.
Voor het einde van dit schooljaar maken we een keuze voor de methode waar we komend jaar als team in getraind worden en waar we mee gaan werken in alle groepen.
 
Afwezigheid Hélène
Hélène is ziek (luchtwegen ontstoken en een voorhoofdsholteontsteking) en zal daardoor enkele dagen thuis moeten blijven. Voor dringende vragen kunt u terecht bij de leerkrachten. Mocht het nodig zijn, dan overleggen zij met Hélène.
 

Overige informatie
 
Dakajam
Ook dit jaar wordt Dakajam georganiseerd door een werkgroep die zich hiervoor specifiek inzet. De kinderen krijgen de week van hun leven: ravotten op het kampterrein in Havelterberg, hutten bouwen in het bos, verschillende bosspelen, enzovoort. Dit alles onder toezicht van een beroepskracht en tientallen vrijwilligers.
Dakajam is een afkorting van DagKampen Jeugd Actie Meppel.Sinds 1950 kunnen jongeren uit de gemeente Meppel gedurende de laatste twee weken van de zomervakantie op Dakajam-kamp.
Het kamp is ontstaan als ‘ bleekneusjeskamp’ en is nu uitgegroeid tot een kamp waaraan de gehele Meppeler jeugd deel kan nemen. De laatste jaren gaan er meer dan 400 kinderen mee.
Dakajam bestaat uit twee weken kamp. De eerste week is een dagkamp bedoeld voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. De tweede week is een kampeerweek voor tieners van 12 tot en met 16 jaar.
De leerlingen krijgen een brief mee met informatie over Dakajam en over de mogelijkheden voor aanmelding.
 
Korfbaltraining
Meppel Actief heeft besloten de clinic voor korfbal, die gepland stond op woensdag 18 mei te verzetten naar zaterdag 28 mei om 10.00 uur (op de Meko velden, tijdens de wedstrijd van de Meko’74 E1). U kunt zich hiervoor opgeven via: pr@meko74.nl
De kinderen, die zich bij de verschillende clinic’s bij Meppel Actief hebben opgegeven, krijgen per mail ook zelf bericht hierover.