Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 14 van het schooljaar 2019 - 2020
   

Aangekondingde maatregelen m.b.t. het Corona virus
Zoals u heeft kunnen lezen in de mail conformeren we ons aan de maatregelen en (dringende) adviezen die het kabinet afgelopen donderdag gegeven heeft. De school blijft open zolang dat haalbaar is. Dat betekent dat we in ieder geval t/m 31 maart met deze maatregelen te maken hebben. Geplande activiteiten buiten de school gaan niet door of worden verschoven. Denk hierbij aan theaterbezoeken en bijvoorbeeld de themaviering van groep 3/4.

U krijgt via de groepsleerkracht een bericht over het annuleren of verschuiven van de activiteit.

Alle activiteiten na 31 maart gaan voor zover we dat nu kunnen inschatten gewoon door!

Er zijn een aantal ouders die hulp aangeboden hebben. Dat is er erg prettig om te horen!  We hebben nog geen concreet plan en moeten natuurlijk goed kijken op welke manier hulp van ouders passend zou kunnen zijn. Mocht dit aan de orde zijn dan zullen we een oproep plaatsen.

Meester Michiel
Meester Michiel is al een hele tijd afwezig door een vervelende val tijdens zijn zomervakantie. De afgelopen twee weken heeft hij weer les gegeven aan de groepen 3 t/m 8. Dit was voor hem en de kinderen erg leuk. We zijn blij dat het weer beter met hem gaat, de komende tijd gaat meester Michiel zijn taken uitbreiden. We hopen dat hij weer snel de oude is.

Tussenschoolse opvang
De leerlingen van De Plataan spelen elke dag lekker buiten. Op alle dagen, behalve woensdag, zijn er medewerkers van de TSO die tegen een vergoeding de kinderen in de gaten houden en ondersteunen met het eten en drinken. Door privé omstandigheden (dit heeft niets met het Corona virus te maken) kunnen twee medewerkers de komende tijd niet aanwezig zijn. Dat maakt het aantal medewerkers wat aan de lage kant.  Met meer handen staan we sterker! Vandaar de volgende oproep. Mocht u tijd en zin hebben om op een of meerdere dagen tussen 12:00 en 13:00 te helpen op school tijdens het overblijven dan horen we dat graag.  Een mailtje sturen aan directie.plataan@catent.nl, mag uiteraard ook.

Palmpasen en schoolfamilieviering groep 1/2B
 
Op donderdag 2 april gaan we met de kinderen van groep 1 t/m 4 palmpaasstokken maken. We beginnen om 8.30 uur met groep 1 en 2 in het lokaal t/o groep 7-8.
De kinderen uit groep 3 en 4 gaan de palmpaasstokken in hetzelfde lokaal maken na de pauze om half 11. Voor beide groepen zoeken we nog hulpouders,  wilt u helpen dan graag even melden bij de leerkracht. Ouders die zich aan het begin van het schooljaar hebben ingeschreven krijgen een berichtje.

Wilt u zelf zorgen voor een stok, het snoepgoed en het haantje voor op de stok. Wij zorgen voor de versierselen (crêpepapier) en de buxus.
Wij vragen u vriendelijk de kinderen het rijggoed zoveel mogelijk al aangeregen mee te geven.
 
Op vrijdag 3 april is dan de schoolfamilieviering van 1-2b in de kerk om 9.00 uur. Dit is tevens de palmpasenviering! Alle ouders zijn van harte uitgenodigd bij deze viering!

De kinderen nemen dan hun eigen palmpaasstok vanuit school mee naar de kerk.

Pasen
Op donderdag 9 april vieren we Pasen op school
We doen dit door middel van een Paasviering in de theaterzaal en een Paaslunch tijdens lunchtijd. Deze viering is zonder ouders.
Hiervoor komt de week voor Pasen een ei op de deur te hangen met daarop gerechten om thuis te bereiden.  Verdere informatie en een officiële uitnodiging volgen nog.

Op pad door prentenboekenland

 

 

Voorlezen staat centraal in ‘Op pad door prentenboekenland’

Doe mee en ga samen met uw kind uit groep ½ de voorleeschallenge aan!
Hoe werkt het?
Het project ‘Op pad door prentenboekenland’ bestaat uit twee onderdelen: op school/bibliotheek en thuis. In de Bibliotheek gaat u samen met uw kind allerlei prentenboeken ontdekken. Zo maakt u kennis met allerlei verschillende prentenboeken. Thuis start de voorleeschallenge. Drie weken voorlezen en u en uw kind ontvangen een voorleesdiploma.

Agenda:

16 maart        inloopspreek uur schoolmaatschappelijk werk
3 april             palmpaasviering en