Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 16 van het schooljaar 2019 - 2020
   

Afgelopen dinsdag mochten we weer met zijn allen naar school. Het was erg leuk om alle kinderen weer te zien. We hopen dat we dit in gezondheid te komende tijd vol kunnen houden. In de vorige nieuwsbrief hebben we kort iets geschreven over Eliza v D. Dank voor de kaartjes, die heeft ze ontvangen. Gelukkig gaat het erg goed met haar, Eliza is (bijna) helemaal hersteld en weer volledig op school.

Nieuwe leerlingen
In de periode van januari tot nu zijn er een aantal nieuwe kinderen gestart in groep 1. Een warm welkom voor Otis, Malak, Delano, Elin, Mace, Norah en Mette. We hopen dat jullie een fijne en leerzame tijd hebben op Kbs De Plataan.

Corona
De komende periode zullen we nog te maken hebben met de maatregelen rondom het Coronavirus. We bekijken per week hoe het gaat en stellen indien nodig bij. Hier zullen we u zorgvuldig over op de hoogte te houden. Het halen en brengen van de kinderen verloopt soepel, dat is prettig. Er zijn wel een paar kleine aandachtpunten.
1. Wilt u bij het halen plaatsnemen op de parkeerplaats, dus graag de doorgang vrij houden bij de paal. Hier hangen nu ook posters om u te attenderen op dit gegeven.
2. De linten hebben we weggehaald en vervangen voor pylonnen. Dit ziet er vriendelijker uit en de meeste kinderen en ouders weten inmiddels goed hoe de logistiek werkt.
3. Denkt u eraan dat de kinderen 10 min eerder vrij zijn als ze in de eerste groep starten. Verder zijn de schooltijden hetzelfde als voor de Coronacrisis.

Communicatie
De afgelopen weken hebben we gecommuniceerd met informatiebrieven specifiek gericht aan u als ouder(s)/ verzorger(s) via de mail. Deze brieven werden ook op Parro gezet zodat u de informatie op 1 plek terug kunt vinden. Nu de scholen weer helemaal open zijn gaan we ook weer twee wekelijks communiceren via deze nieuwsrief. In deze nieuwsbrief staan de wat meer praktische zaken vermeld over activiteiten en wordt ontvangen door iedereen die zich heeft aangemeld via de site. Dus ook opa's en oma's of bijvoorbeeld oud personeelsleden ontvangen deze nieuwsbrief. In de toekomst blijven we de nieuwsbrieven en informatiebrieven ook delen op Parro zodat u de informatie tenminste op 1 plek kunt terugvinden

Portfoliogesprekken
Volgende week starten de portfoliogesprekken, u heeft zich voor deze gesprekken in kunnen schrijven via Parro. Tijdens deze gesprekken wordt het schooljaar afgesloten door in te gaan op vragen zoals; Waar ben je trots op, wat heb je geleerd en wat wil je nog leren? Hierover kunt u het één en ander terug vinden in het portfolio, dat is vandaag mee naar huis gegaan.
Niet alleen met de kinderen willen we terugkijken op de afgelopen periode, maar we zijn ook benieuwd naar hoe u deze periode heeft ervaren. In het telefonische gesprek kunt hier hierover een vraag verwachten van de leerkracht. Wilt alvast nadenken over feedback?

Ontwikkeling in beeld
De afgelopen weken (en nu nog) zijn wij druk bezig om de ontwikkeling van uw kind goed in beeld te krijgen. We hebben er voor gekozen om geen Cito-toetsen af te nemen, maar middels observaties, interactieve lessen en methodetoetsen de ontwikkeling goed in beeld te brengen. Bij een aantal leerlingen zijn wel leestoetsen of andere toetsen afgenomen vanuit eerder gemaakte afspraken met u (bijvoorbeeld een apart plan). In sommige gevallen is het prettig/nodig om uitgebreider contact te hebben. In deze gevallen hebben wij veelal al het contact gezocht. Mocht in het telefonische gesprek nog blijken dat de tijd echt te kort is en er meer nodig is, dan kijken we samen hoe dit vorm gegeven kan worden. De toetsen die we normaal gesproken in deze periode afnemen, nemen we nu na de zomervakantie af (midden september). De normering voor deze toetsen wordt hiervoor door CITO aangepast.

De kalender
Zoals eerder gecommuniceerd is de kalender in de maand juni en juli leeg gemaakt. Een aantal activiteiten hebben we kunnen verzetten of er is een alternatief bedacht. Sommige activiteiten hebben we helaas moeten aflassen.
De activiteiten die dit schooljaar nog doorgaan staan hieronder vermeld: 
- portfoliogesprekken ( 15 t/m 26 juni) 
- voorstelling "biggetjes roze" voor de groepen 1/2 (23 juni)
- afscheid van groep 8 (30 juni)
- Nacht van groep 7 en 8 (18/19 juni)
- Feestelijke dag / verjaardag leerkrachten (25 juni)

De informatiekalender 2020 - 2021 volgt in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.

Schoolreis en schoolkamp
Het schoolreisje van dit schooljaar wordt verzet naar het begin van het volgende schooljaar. Tevens zal er op het einde van het volgende schooljaar weer een schoolreis zijn. Het eerste schoolreisje is voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. Het tweede schoolreisje is voor de kinderen van groep 1 t/m 6. De kinderen van groep 7/8 gaan dan op kamp naar Ameland. We hebben weer Ameland gekozen omdat de twee jaarlijkse cyclus daardoor in stand blijft. De kinderen uit groep 7 zijn dan in ieder geval een keer op Ameland geweest. En alle kinderen hebben de beloofde schoolreisjes gekregen.

Nacht van groep 7 en 8
We hebben gelukkig een erg leuk alternatief kunnen bedenken voor het schoolkamp. Want het was erg zuur om het af te lassen, helaas kon het echt niet anders.  De nacht van groep 7 en 8 is van donderdag op vrijdag (18/19 juni) De kinderen mogen blijven slapen op school. Voor de donderdagmiddag/avond en de vrijdag wordt een sportieve, gezellige en spannende invulling bedacht.  Het programma wordt nu verder uitgewerkt en is nog een verrassing voor de kinderen. Ouders van groep 7/8 ontvangen hier via de groepsleerkracht meer informatie over. 

Betalen ouderbijdrage
Het tweede verzoek voor het betalen van de (vrijwillige) ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 hebben we in overleg met de oudervereniging uitgesteld tot na de volledige opening van de school. Het moest eerst duidelijk worden in hoeverre bijvoorbeeld het schoolreisje en schoolkamp door konden gaan. Dit zijn de activiteiten waaraan het grootste deel van de ouderbijdrage wordt besteed. Nu duidelijk is dat deze activiteiten doorgaan, welliswaar op een ander moment, wordt binnenkort het tweede verzoek aan ouders die nog niet hebben betaald verstuurd. Het vriendelijke verzoek, namens de oudervereniging, om de ouderbijdrage dit schooljaar nog te voldoen.

Voor het continurooster wordt ook elk schooljaar een ouderbijdrage betaald. We bekijken op dit moment samen met de mr hoe we hier op een passende manier mee omgaan en zullen u hier op een later moment over informeren. 

Formatie
Vandaag heeft u informatie ontvangen over de formatie voor het volgende schooljaar. Hierin staat toegelicht welke groepenverdeling er komt en welke leerkrachten les gaan geven aan de verschillende groepen. 

Juf Karina en Job
Juf Karina is op 15 mei bevallen van een prachtige zoon, Job. Ze maken het goed. Job groeit goed en juf Karina herstelt voorspoedig. Juf Karina vindt het erg leuk om Job te laten zien aan de kinderen van de Plataan. Dit wil ze doen op vrijdag 26 juni.
Het is traditie dat de kinderen van de school een cadeau geven. We vragen daarom om een kleine bijdrage in een envelop mee te geven aan uw kind. Wij zorgen dat er namens de kinderen en ouders van De Plataan een cadeau wordt gekocht. Wilt u deze bijdrage mee geven voor woensdag 17 juni?dank alvast! In de klas staat een doos of bus waarin het ingeleverd kan worden.

Juffen en meesters dag donderdag 25 juni
Normaal gesproken vieren de leerkrachten van het team de verjaardagen op 1 dag in het schooljaar. Dit moment was gepland op 11 juni maar is afgelast. In plaats van onze verjaardagen centraal te stellen willen we vieren dat we weer met zijn allen naar school kunnen. We willen op een feestelijke manier stilstaan dat we er weer zijn en ook samen verder gaan. Het liefste hadden we dit gevierd met ouders erbij, helaas kan dat in deze periode nog niet. Op donderdag 25 juni worden er workshops muziek verzorgt door meester Jan en we zullen gaan picknicken met wat lekkers erbij. De organisatie van deze dag gaat in samenwerking met de oudervereniging. Zij zullen centraal een cadeau regelen namens alle kinderen en ouders. Het is daarom niet nodig om uw kind een cadeautje mee te geven. Een mooie tekening mag uiteraard altijd.

Agenda
15 juni t/m 26 juni: portfoliogesprekken 
18/19 juni              : nacht van 7 en 8
23 juni                    : voorstelling biggetjes roze groepen 1/2
25 juni                    : Feestdag "weer samen op school"
26 juni                    : bezoek juf Karina en Job 
30 juni                    : afscheid groep 8
1 juli                        : groep 8 vrij
3 juli                        : laatste schooldag alle kinderen om 12:15 vrij!