Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 7 van het schooljaar 2019 - 2020
   
schoolfruit
Vanaf volgende week is er weer schoolfruit op dinsdag, woensdag en donderdag. Uw kind krijgt dan fruit en groente aangeboden voor maar liefst 20 weken lang. Er worden per week 3 verschillende groenten of fruit aangeboden. Hier zit soms ook wat minder gangbaars tussen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond "leren" eten en stimuleren dit daarom graag. Maar een gezond eet- en drinkpatroon blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van ouders.

Daltoncafé
Dinsdag 29 oktober was het Daltoncafé; een informele informatie avond waarin de Daltonkernwaarde samenwerken centraal stond. Het was een waardevolle en interactieve avond waarin ouders en leerkrachten samen hebben ervaren wat belangrijk is tijdens het samenwerken. Deze ervaringen hebben we geprobeerd te koppelen aan hetgeen wij belangrijk vinden tijdens het samenwerken van kinderen op school. Het was leuk en leerzaam om op deze manier samen met u als ouder in gesprek te zijn over het onderwijs.   

Facultatieve oudergesprekken
Vanaf 18 november is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de leerkracht over de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind. U kunt zich voor deze gesprekken inschrijven via de Parro app. Meer informatie over deze gesprekken krijgt u via de mail.

schoolfotograaf
Hierbij een reminder om de schoolfoto's te bestellen via de inlogkaart die u onlangs ontvangen heeft.

juf Karina
Een leuk nieuwtje, juf Karina is in verwachting van haar tweede kindje. Dat betekent dat ze ongeveer half april met verlof gaat. Dus Tess zal half mei grote zus worden.
Uiteraard, en daar zijn we nu al mee bezig, gaan wij haar vervanging zo goed als mogelijk organiseren. Als we daar meer over weten hoort u meer.
 
Bedankje ouders S2P
Swim 2 Play zit erop, de kinderen hebben het 5x erg leuk gehad en goed kunnen zwemmen. Dit is mede mogelijk gemaakt door de ouders die hebben gereden of mee hebben gefietst. Enorm bedankt daarvoor! Op deze manier maken we het samen mogelijk om dit te organiseren voor de kinderen.

Werkzaamheden aan de Marktstraat
Van 11 t/m 15 november zijn er werkzaamheden aan Marktstraat. De weg zal (voor een deel) afgesloten zijn op het moment van de werkzaamheden.

Agenda
11 november  Bekendmaking Prins(es) Carnaval
12 november  Themaviering groep 5/6
19 november  Afsluiting van de themaweken