Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 6 van het schooljaar 2019 - 2020
   
 Deze week is er een extra nieuwsbrief in verband met de herfstvakantie.

Afwezigheid meester Michiel
Zoals u wellicht heeft vernomen is meester Michiel al een tijd afwezig. Meester Kelvin neemt de lessen over. Meester Kelvin is ook vakdocent bewegingsonderwijs en verzorgt de lessen op dinsdagmiddag en woensdag voor de kinderen van De Plataan.
Meester Michiel komt hopelijk snel weer terug en werkt op dit moment aan zijn herstel. 

Inspectiebezoek
Afgelopen dinsdag hebben we de onderwijsinspecteur ontvangen. De onderwijsinspectie onderzoekt op dit moment de schoolverschillen tussen 40 scholen en dan met name de essentiële aspecten in het onderwijs, waardoor alle kinderen gelijke kansen krijgen. Zij kiezen de scholen steekproefsgewijs uit, dus we hadden geluk.
In dit onderzoek staat dataverzameling centraal en wordt er geen officieel oordeel gegeven over de kwaliteit van de school. De rapportage  "De staat van het onderwijs" wordt ergens in 2020 gepubliceerd, hierin is de data van Kbs De Plataan anoniem verwerkt.
Gelukkig kregen we in het nagesprek wel feedback van de inspecteur, die ging vooral over de duidelijke samenhang in het verhaal van de kinderen, de leerkrachten en de directie/intern begeleider. De drie aspecten die er voor ons toe doen zijn "kinderen goed in beeld hebben", "het veilige klimaat" en "ontwikkelen vanuit (Dalton) visie waarin samenwerken essentieel is". Het was voor ons prettig om te horen dat een externe partij in de praktijk ziet wat we belangrijk vinden en hier een duidelijke samenhang in constateerde. Verder gaf ze aan dat we wellicht meer expliciete informatie kunnen geven over de leeropbrengsten van de leerlingen in documenten die publiekelijk zichtbaar zijn, zoals de schoolgids. Deze feedback nemen we ook mee en bekijken kritisch welke keuzes we hierin wel of niet gaan maken.

vakdocent Muziek
Meester Jan is inmiddels 1x geweest, hij is muziekdocent en aangesloten bij Scala. Hij komt dit schooljaar 1x per maand lesgeven aan alle groepen van Kbs De Plataan. De lessen zijn gericht op het samen plezier hebben tijdens het muziek maken en het spelenderwijs aanleren van muzikale vaardigheden. De leerkrachten zijn ook aanwezig bij de muzieklessen en actief betrokken, zodat ze vervolg kunnen geven aan de opdrachten in de tussenliggende weken. 

EHBO bij KOO
Op 4 november organiseert de oudercommissie van KOO Meppel een informatieve ouderavond.
Deze avond staat in het teken van kinder-EHBO en wordt verzorgd door het Rode Kruis.

U leert een aantal basisbeginselen over EHBO bij kinderen en krijgt praktische tips rondom bijv. verzorgen van wondjes, wat te doen bij verstikking en hulp bij brandwonden.
Een leuke informele bijeenkomst om andere ouders te ontmoeten en nog wat op te steken!
Er zijn beperkte plekken beschikbaar, dus heeft u interesse mail dit dan naar: info@koomeppel.nl

Daltoncafé
Het Daltoncafé op dinsdagavond 29 oktober gaat door! We hebben nu in ieder geval 15 aanmeldingen binnen, dat zijn genoeg deelnemers om er een mooie avond van te maken. Wilt u toch nog komen en heeft u zich niet opgegeven, geef dit dan nog even aan bij de leerkracht. Dan kunnen we er rekening mee houden in de voorbereiding.

Sinterklaasfeest in Meppel
Vier je met ons mee? Wil jij het feest met jouw kind(eren) meevieren? Meld* je dan aan via sinterklaas@werkplan.nl en geef de naam en leeftijd van jouw kind(eren) door en of het een jongetje of meisje is. Dan zorgen wij voor een leuk cadeautje. Geheel kosteloos. Want Sinterklaas is immers een feest voor iedereen!
Zondag 1 december 13.30 uur – 16.30 uur Schouwburg Ogterop in Meppel

Fijne vakantie:
We wensen jullie allemaal een fijne herfstvakantie! Tot maandag 28 oktober!

19-27 okt: herfstvakantie
di 29 okt: Daltoncafé
di 29 okt: Swim to Play