Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 5 van het schooljaar 2019 - 2020
   
Studiedag 10 oktober
Afgelopen donderdag hebben we met team een studiedag gehad. De ochtend stond in het teken van het nieuwe schoolplan. We hebben de opzet en opbrengsten van de vorige studiedag verder uitgewerkt voor de komende drie jaren. Deze zijn vertaald in strategische thema's, ambities en speerpunten. Eén onderwerp is heel duidelijk naar voren gekomen en dat is dat we willen bouwen op de stevige basis die er nu ligt. Vanuit deze basis willen we groeien door verdieping aan te brengen in thema's die te maken hebben met samenwerking, talentontwikkeling en de kracht van het team. De uitwerking bespreken we verder met de mr en komt ook gedeeltelijk terug tijdens het Daltoncafé op dinsdag 29 oktober. Dan staat het thema "Samenwerken" centraal.

Daltoncafé
Vandaag hebben de kinderen een uitnodiging meegekregen voor het Daltoncafé op 29 oktober. Het wordt een informatieve en interactieve ouderavond waarop één van de kernwaarden centraal komt te staan. Deze keer is de kernwaarde "Samenwerken" aan de beurt. We hopen op een goede opkomst, het team van Kbs De Plataan is in ieder geval van de partij.
Wilt u zich van tevoren opgeven? We kunnen dan rekening houden met het aantal deelnemers in de voorbereiding. Aan de uitnodiging zit een opgave strookje.

Nieuw meubilair
Vanaf januari 2019 hoort het "lege" lokaal ook bij Kbs De Plataan. De ruimte tegenover groep 7/8  was al aangepast om als lokaal te gebruiken. Er is bijvoorbeeld een raam geplaatst in de deur, de vloer heeft dezelfde kleur gekregen als de andere lokalen en om de lift is een ombouw geplaatst zodat deze afsluitbaar is en geluidsdicht. Afgelopen donderdag is er nieuw meubilair gebracht, zodat de kinderen nu ook op passend meubilair kunnen werken. Dit waren namelijk nog tafels en stoelen van het cultureel centrum. We zijn blij met de nieuwe spullen en de samenwerking met Inreda project + interieur in dit proces.

Chromebooks
Vanaf volgende week zijn er geen desktops meer op het leerplein. Deze worden vervangen door chromebooks. De softwareprogramma's die de kinderen gebruiken blijven hetzelfde, maar de computers worden vervangen. Ze waren echt aan vervanging toe, omdat ze langzaam en/of kapot waren. Met de chromebooks kunnen de kinderen zelf een plekje kiezen op het leerplein om te werken. De kinderen in groep 3/4 en groep 5/6 zouden ze eventueel ook de klas kunnen gebruiken, waardoor ze multifunctioneel worden ingezet.

Leerlingenraad
De leerlingenraad is vorige week voor de eerste keer bij elkaar geweest.  Een leuke en enthousiaste club. Ze hebben meegedacht over het gebruik van de computers, de regels in de school, het in gebruik nemen van onze nieuwe tafeltennistafel en de plek waar het wereldkampioencertificaat komt te hangen.

Wijzigingen in de kalender
De theaterzaal wordt dus ons veelvuldig gereserveerd in het cultureel centrum en dat doen ook andere partijen. Er waren daardoor een paar dubbele reserveringen, wij hebben daardoor 3 reserveringen verplaatst.

Themaviering gr 5/6 op 14-11 gaat naar dinsdag 12-11   
van 13:45 tot 14:15 is de viering voor ouders.
Themaviering van 1/2B op 11-02 gaat naar dinsdag 04-02  
van 13:45 tot 14:15 is de viering voor ouders 
Themaviering van groep 3/4 op 02-04 gaat naar maandag 30-03  
13:45 tot 14:15 is deze viering voor ouders

Afscheid nemen bij de deur
Mocht u uw kind nog naar boven brengen wilt u dan afscheid nemen bij de deur en niet het lokaal in gaan. De kinderen kunnen hierdoor rustig beginnen met een eigen gekozen werkje. Vanochtend hebben de leerkrachten een paar ouders aangesproken, er werd meteen gehoor aan gegeven. Dat is prettig, vandaar voor de ouders die er niet bij waren even een reminder in deze nieuwsbrief. Wilt u een werkje bekijken van uw kind dan bent u na schooltijd van harte welkom.

ma 14 okt: Themaviering gr 7/8
di 15 okt: Swim 2 Play
di 15 okt: Inspectiebezoek
do 17 okt: MR vergadering
di 29 okt: Daltoncafé
19-27 okt: herfstvakantie
di 29 okt: Swim to Play