Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 3 van het schooljaar 2019 - 2020
   
De informatiemarkt
Vandaag was de informatiemarkt, leuk om zoveel ouders, maar ook opa's en oma's in de school te zien, aandachtig luisterend naar wat de kinderen te vertellen hebben.

De nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee weken, geinteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Kbs De Plataan, bij het kopje nieuwsbrief. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk voor opa's en oma's om de nieuwsbrief te ontvangen. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen omdat u bijvoorbeeld geen kinderen meer op school heeft zitten, dan kunt u zich bij het kopje nieuwsbrief ook afmelden.

Aanmelden broertjes of zusjes
Om een goede inschatting te maken van ons leerlingaantal en groei willen we heel graag tijdig weten of er nog broertjes of zusjes worden aangemeld. Als u dit minimaal een half jaar van tevoren aangeeft is het mooi op tijd.  Mocht het zijn dat u mensen kent die geinteresseerd zijn in onze school, geef dan gerust aan dat ze tijdig contact opnemen met ons voor een kennismakingsgesprek.

Zelfstandig de trap op lopen in de ochtend
In de vorige nieuwsbrief stond een stukje over het zelfstandig naar boven gaan in de ochtend. (groeien naar zelfstandigheid) Zelfstandigheid is een belangrijke kernwaarde van onze school. Mooi om te zien dat steeds meer kinderen dit doen. 

Studiedag vrijdag 13 september
De kinderen zijn vrij deze dag. Het team van Kbs De Plataan gaat aan de slag met de eerste opzet van ons schoolplan voor de komende 3 schooljaren

Daltoncafé
Het vorige schooljaar hebben we voor de eerste keer het daltoncafé georgansieerd. Een informeel moment waarop we met u in gesprek zijn geweest over het onderwijs op onze school. Wij hebben deze avond als team positief ervaren en kregen van de aanwezige ouders ook positieve feedback.
Omdat we nu met plannen bezig zijn voor de komende schooljaren, organiseren we het daltoncafé aan het begin van het schooljaar en wel op dinsdagavond 29 oktober start om 20uur.  Het wordt weer een informele avond waar we graag met u in gesprek gaan over het onderwijs op onze mooie school. Een meer uitgebreide uitnodiging volgt nog, maar noteer het alvast in de agenda.

Maandag 16 september start van het thema vervoer
Maandag start het thema vervoer op het schoolplein. Vanaf 8.15 uur zijn er op het plein en in de school vervoersmiddelen te zien. U kunt ze samen met de kinderen bekijken, onderzoeken en bewonderen. 

Ouderhulp
Op onze school zijn veel actief betrokken ouders. We zijn erg blij met alle vormen van hulp, iedereen draagt op zijn eigen manier een steentje bij.
De Ouder Vereniging heeft een essentiële rol in het organiseren van activiteiten. Afgelopen maandag was de eerste vergadering, de taken en werkgroepen zijn weer verdeeld. Fantastisch dat we deze  betrokken ouders in onze school hebben. We hebben gemerkt dat sommige ouders graag willen helpen maar niet kunnen i.v.m. werk of een volle agenda. En dat is logisch.
We dachten er daarom verstandig aan te doen om vooraf in beeld te brengen welke activiteiten er zijn in een schooljaar,  wanneer ze plaatsvinden en wat er precies gevraagd wordt. Het is dan voor u mogelijk om ruim van tevoren een keuze te maken en uw agenda daar eventueel op aan te passen.

Deze overzichten hangen we binnenkort in de gang bij de ingang. U kunt ze dan bekijken en een keuze maken daar te helpen waar gewenst.

Op korte termijn zoeken we hulp voor het rijden naar swim2play voor de groepen 1 t/m 4 en voor groep 5/6 zoeken we begeleiding op de fiets. De inschrijflijsten hangen op de deur bij het lokaal.


Agenda
do 29 aug t/m di 10 sept: startgesprekken
do 12 sept: informatiemarkt van 13:00 tot 14:30uur
vrij 13 sept: studiedag team (vrijedag voor de kinderen)
ma 16 sept: opening van het thema "vervoer"
ma 23 sept: schoolfotograaf
do 26 sept: schoolfamilieviering groep 5/6 
di 29 okt: Daltoncafé